Gölge hükûmet

Gölge Hükûmet veya Gölge Kabine, İngiliz Westminster yönetim sisteminde Ana Muhalefet partisinin Liderinin önderliğinde söz konusu partinin üst düzey sözcülerinden oluşan (veya diğer muhalefet partileri için de kullanılır) ve her biri iktidar partisinin yönetimdeki bakanlarının birine alternatif (gölge) oluşturan, kendileri iktidar olursa iktidar partisinin belli bir konuda yaptığı uygulamadan farklı olarak ne şekilde davranacaklarını belirten üyeler topluluğudur.

Andrew Scheer Gölge Hükümet ile birlikte - 2019

Gölge Hükûmetin üyeleri genellikle partileri iktidar olduğunda daha önce gölgesi oldukları bakanın işgal ettiği makamı alırlar. (Fakat her zaman böyle olması şart değildir.) Mevcut Hükûmetin yürütme ile ilgili uygulamalarına yönelik eleştiri ve bunlara alternatif politika önerileri üretmek Gölge Kabinelerin sorumluluğundadır.

Birleşik Krallık ve Kanada'da Ana Muhalefet Partisi ve bunun gölge kabinesi genellikle Majestelerinin Sadık Muhalefeti olarak adlandırılır. "Sadık" sıfatı bilinçli olarak kullanılmaktadır, zira söz konusu parti muhalefet görevini Majestelerinin Hükûmetine Karşı yürütürken, Majestelerinin Hükümdarlık hakkını veya söz konusu hükûmetin meşruiyetini sorgulamaz. Fakat Westminster sisteminin uygulandığı diğer ülkelerde (örneğin Avustralya ve Yeni Zelanda'da), Muhalefet basitçe "Parlamenter Muhalefet" olarak adlandırılmaktadır.

Bazı Parlamenter Partiler, örneğin İngiliz ve Avustralya İşçi Partileri, Gölge Kabinelerinin üyelerini ve liderini parti içi bir seçim ile belirler ve Gölge Bakanlara ilgilenecekleri konuları içeren dosyalar tahsis eder. Diğer bazı parlamenter partilerde, liderlik ve Gölge Kabine basitçe parti liderince belirlenir.

Gölge Kabine'nin en önemli yararları; Hükûmet Politikalarına karşı tıpkı futbolda olduğu gibi adam adama markaj yapılması, her bir politikanın ciddi bir eleştiri ve geliştirme sürecine tabi tutulması, muhalefet partisi iktidar olunca kimin bakan olacağının belli olması nedeniyle Bakan belirleme mesaisine gerek bulunmaması ve belki de en önemlisi, Bakan olan kişinin Bakanlığının ne olduğunu, ne iş yaptığını, önceki dönem politikalarının neler olduğunu, kendisinin neler yapacağını aşağı yukarı daha ilk günden biliyor olmasıdır.