Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

IFEA olarak kısaltılan Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (Fransızca: Institut français d'études anatoliennes) Türkiye ve daha genel olarak Türk ve Osmanlı dünyası üzerine çalışan bir beşerî ve sosyal bilimler araştırma enstitüsüdür. 1930'da Albert Gabriel tarafından İstanbul Arkeoloji Enstitüsü adı altında kurulmuş ve daha sonra araştırma alanını genişletmiştir. Güncel adından anlaşılacağı gibi, günümüz Türkiye'si kadar, eski Anadolu uygarlıklarını da incelemektedir.

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü logosu

Kaynakça

değiştir