Fra Dolcino

İtalyan vaiz, Dolcinoculuk akımının önderi

Fra Dolcino (1250 Novara - 1 Haziran 1307 Vercelli), 1300'lü yıllarda bilhassa Kuzey İtalya'da yayılan ancak Katolik Kilisesince sapkın kabul edilen Dolcinoculuk akımının lideridir. Papa V. Clemens inisiyatifinde başlatılan bir Haçlı Seferi sırasında esir alınan Dolcino, topluma açık biçimde işkence ve eziyete uğratılmış, idam edilmiş ve ardından yakılmıştır.

Fra Dolcino, Taş baskı, 19. yy.

Asıl hristiyanların ilk havariler gibi fakir olmaları gerektiğine inanan Dolcino, mal ve mülke sahip olan bir kilisenin ortadan kaldırılması gerektiği üzerine vaazlar vermiştir.