Dolcinoculuk

Katolik Kilisesince sapkın kabul edilen Hristiyan bir tarikat

Dolcinoculuk, Geç Orta Çağ'da havari kardeşler akımının düşünceleri ekseninde ortaya çıkan dini bir tarikattır. Dolcinocular, Fransisken ideallerini takip ederek, tüm Hristiyanların ilk Hristiyanlar gibi mütevazı bir yaşam sürmeleri gerektiğine inanıyorlardı ve bu nedenle gittikçe zenginleşen Katolik Kilisesi'ne karşı bir tutumdaydılar. Katolik Kilisesi tarafından sapkın ilan edilen akım ismini, akımın liderlerinden birisi olan Novaralı Fra Dolcino'dan almaktadır.

Konu hakkında yapılan yayınlar

değiştir

Ayrıca bakınız

değiştir