Firavunlar Kanalı

Firavunlar Kanalı Nil Nehri'ni, dolayısıyla Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan antik kanal. Firavun 3. Senusret devrinde yapımına başlanmış, Mısır'ı fetheden Pers İmparatoru I. Darius devrinde açılmıştır.

 Firavun III. Senusret'in yaptırdığı Kanal'ın haritası