Filippo di Mahdia

Palermo Emiri

Filippo di Mahdia, (ö. 1153) Yunan yahut Afrika kökenli olup Norman döneminde Palermo emiriydi. Giorgio d'Antiochia'dan sonra amirallik görevini devralmıştır. Hadım edilmiş olan Filippo, Palermo'da krallık curiasında yükselmiş ve II. Rugerro'nun en güvendiği adamlardan biri haline gelmiştir.

1153'te Tunus'u fethetmek üzere bir sefere gönderilmiştir. Annâbe valisinin Muvahhidlere karşı yardım isteği üzerine bölgeye gelerek şehri fethetmiş, fethedilen şehrin halkına iyi davranmıştır. Salerno Başpiskoposu Romuald'ın aktardığına göre Palermo'da bir kahraman (Latincecum triumpho et gloria) olarak karşılansa da, islama geçmekle suçlanmış ve zindana atılmıştır. Böyle bir suçu kendisinin affedebileceğini, ama tanrının affetmeyeceğini söyleyen Rugerro'nun emri üzerine dinden çıkma suçuyla daha sonra idam edilmiştir. Aktarılan bu bilgilerin doğruluğu bilim dünyasında tartışmalıdır. Ali İbnü'l-Esîr'e göre Filippo'nun idamının sebebi, fetihten sonra Annabe şehrinde yaşayan müreffeh ailelerin şehri terk etmesine izin vermesidir. Farklı görüşte olan John Julius Norwich'e göre ya Rugerro ölümünden kısa süre önce bunamıştı (aynı durum Hugo Falcandus'ta geçmektedir) ya da kötü sağlık durumu nedeniyle vaizlerince kontrol edilmekteydi.

Filippo'nun yerine büyük Maione da Bari geçti.

Kaynakça değiştir

  • Norwich, John Julius. The Kingdom in the Sun 1130-1194. Longman: Londra, 1970.
  • Brian Catlos, Who was Philip of Mahdia and Why Did He Have to Die? Confessional Identity and Political Power in the Twelfth-Century Mediterranean, «Mediterranean Chronicle», vol. 1, Corfu 2011.