Filibeli Sıtkı Dede

Filibeli Sıtkı Dede (1824, Filibe - 10 Temmuz 1933, Konya), 19. yüzyılda Konya'da yaşamış bilim adamı, hattat ve Mevlâna Dergâhı son mesnevîhânı.

İlk öğretimini Filibe'de tamamlayarak İstanbul'a yerleşti. Burada Kadıasker Filibeli Halil Fevzi Efendi’den Arapça ve Farsça öğrendi. Mevleviliğe duyduğu ilgi nedeniyle buradan Konya'ya geldi. Konya Mevlevihanesi'ndeki hücrelerden birinde 1875 yılında çileye soyundu ve Hacı Eyüp Çelebi yerine mesnevîhân oldu. 1885'te Sultan Selim Camii'nde hatiplik yaptı. 1923'ten sonra Mevleviliğin kutbu olarak bilinmiştir.[1]

Sıtkı Dede iyi derecede Arapça ve Farsça bilir, konuşurdu. Nitekim 1906’da Konya’yı ziyarete gelen o zamanki Almanya’nın İran büyükelçisi Friedrich Rosen, babasının Mesnevi tercümesinde [Münih, 1913] Mevlâna dergâhındaki hücre sahibi dervişler arasında yalnız Sıtkı Dede ile rahatça Farsça konuşabildiğini açıklamaktadır. İyi derecede bir hattat olan Sıtkı Dede'nin dergahta üç adet levhası mevcuttur.[2]

Sıtkı Dede 1933 yılında vefat etti. Mezarı Konya'da Mevlana Türbesi karşısında bulunan Üçler Mezarlığı'ndadır. Mezar taşında kitabede şunlar yazmaktadır:

Ölmez diridir ölmezden evvel ölenler

İşte biridir sırca bilir anı bilenler
Bilmezsen eğer öğrenegel merd-i hakikat
Dergâh-ı Hünkari'de yetişmiş mürşid-i tarikat
Tahsil-i mearifle Ömrünü kısmen sürmüş
Ta'lim-i edeble yaşayıp yüzon'a girmiş
Hitabetle imamet gibi dini menasıb
Mesnevi-hanlıkla meşhur sahib-i menakıb
Filibe'li Mevlevi Hüseyin Sıdkı Dede
Vuslat-yab-ı Cemal olmuş 1352 Hicride

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Mevlana' dan Sonra Mevlevflik, Abdulbaki Gölpınarlı, İstanbul, 1953, s. 410
  2. ^ http://isamveri.org/pdfdrg/D121780/2003/2003_OZONDERH1.pdf [ölü/kırık bağlantı]