Kimyada, fenil grubu ya da fenil halkası (-Ph olarak da kısaltılabilir) "-C6H5" formüllü bir fonksiyonel gruptur.

Fenil grubu

Altı karbon atomu halkal dizilmiş ve birer karbon atlayacak şekilde ikişer ikişer çift bağ taşımaktadır (3 bağı). Genel olarak tepkime vermez. Bu aromatik hidrokarbon birçok organik bileşikte bulunabilir. Benzenden (C6H6)türediği söylenebilir. En basit ve bilindik olarak fenol bileşiminde bulunur.

Bu fonksiyonel grup benzilden farklı olarak ekstra CH2 içermez.

Bkz. değiştir