Fen lisesi

Fen lisesi, üstün yetenekli öğrencilerin nitelikli eğitim almaları için açılan ve fen programlarıyla desteklenen liseler. İlk olarak Ford Vakfı'nın destekleriyle 1962'de Ankara'da açıldı. Süreç içerisinde İstanbul, İzmir ve Gaziantep gibi büyük şehirler ile yaygınlaştı.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Fen lisesi (Milliyet bas.). İstanbul: Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi c.8. s. 4027.