Türkiye Felsefe Olimpiyatı

(Felsefe Olimpiyatları sayfasından yönlendirildi)

Türkiye Felsefe Olimpiyatı, TFK tarafından organize edilen liseli öğrencilere özel bir ulusal felsefe yarışmasıdır. 1996'dan beri her yıl Mart ayının ilk pazar günü on bir farklı merkezde Türkiye çapındaki özel ve devlet liselerinden seçilmiş öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Olimpiyatta yarışan öğrencilere, TFK tarafından her yıl belirlenen üç ayrı felsefi alıntıdan biri üzerine felsefi bir makale yazmak için dört saat süre verilir.

Uluslararası Felsefe Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil edecek öğrenciler Ulusal Felsefe Olimpiyatı'nda belirlenir.

Genel AmaçlarDüzenle

 • Yaratıcı düşünme ve araştırma ruhunu geliştirmek, düşünme uğraşısının kendi başına değerini göstermek.
 • Düşünsel etkinliklerle ilgili yarışma ruhu yaratmak.
 • Bilginin antropolojik temelleri üstünde düşünmeye teşvik ederek, bilimsel çalışmaların etik gereklerle bütünleşmesine yardımcı olmak.
 • Çağdaş dünyanın düşünsel ve etik problemleri üzerinde düşünme yeteneğini geliştirmeye ortam hazırlamak.
 • Okullarda insancıl düşüncenin ve eğitimin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

KatılımDüzenle

Bu yarışmaya lise öğrencileri katılabilir. Her okul 1 aday gösterebilir (Olimpiyat merkezi olan okullar ile bir önceki sene ilk üç dereceye giren okullar 2 adayla katılabilirler). Bir okulda adaylar çok ise, o okulun felsefe öğretmenleri bir ön eleme yaparlar. Başvuru, öğrencinin yarışmaya katılmak istediği merkeze, felsefe öğretmeninin ve okul müdürünün onayıyla, faksla yapılabilir. Başvuruda okulun açık adresi, telefon ve faks numaraları yer almalıdır. Bu bilgiler iletişim için gereklidir. Yarışmaya katılmak için, belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunmuş olmak ve yanında bir kimlik bulundurmak yeterlidir. Olimpiyat on iki ayrı merkezde —Ankara, Antalya, Bursa, Erzincan, Gaziantep, Fethiye, İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Urfa ve Antakya'da— aynı anda başlar.

Yarışmanın NiteliğiDüzenle

Yarışmada öğrencilere farklı filozoflardan seçilmiş üç alıntı verilir. Yarışmacılardan, verilen alıntılardan biri üzerine felsefî bir deneme yazmaları istenir. Süre dört saattir. Yarışma bütün merkezlerde aynı gün ve saatte yapılır. Sorular Türkiye Felsefe Kurumu Derneği tarafından hazırlanır ve yarışma günü sabahı merkezlere fakslanır.

Olimpiyat Konu AlanlarıDüzenle

DeğerlendirmeDüzenle

 • Ulusal Olimpiyatların değerlendirilmesi Türkiye Felsefe Kurumu Derneğinin Merkezinde, ya da Başkanlığının uygun göreceği başka bir yerde yapılır. Merkezlerdeki komisyon başkanları jürinin doğal üyesidir. Jüri Başkanı, Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar için Felsefe Birimi Başkanıdır. Komisyon Başkanları, gerekirse, jüri üyelerinin sayısını arttırabilirler.
 • Puanlama Esasları
 1. Felsefe tarihinin temel problemleri ve kavramları hakkında bilgi (30 puan).
 2. Özgünlük, bağımsız düşünebilme yeteneği (30 puan).
 3. İleri sürülen tezleri destekleyen ya da çürüten kanıtlar ileri sürebilme (30 puan).
 4. Felsefe dilini doğru kullanmadaki başarı (10 puan).
 • Ulusal Olimpiyatlarda 1. ve 2. dereceyi alan öğrenciler, yeterli yabancı dil bildikleri takdirde, Uluslararası Olimpiyada katılmaya hak kazanırlar. Bu öğrencilerin Uluslararası Olimpiyatların dilleri olan Almanca, Fransızca ya da İngilizce dillerinden birini yeterince bilip bilmedikleri, Türkiye Felsefe Kurumu tarafından oluşturulan bir jüri tarafından yapılacak olan bir dil sınavıyla değerlendirilir. Türkiye 1. ve 2.si olan öğrenciler, yabancı dilde bir deneme yazacak kadar dil bilmediği durumlarda, sırasıyla yeterince dil bilen öğrenciler Uluslararası Felsefe Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanırlar.

ÖdüllerDüzenle

Türkiye Felsefe Kurumu Derneği birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencileri madalyayla; ilk on dereceye girenleri Türkiye Felsefe Kurumu yayınlarından kitaplarla, tüm katılımcıları da Türkiye Felsefe Kurumu’nun teşekkür belgesiyle ödüllendirir.

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle