Fagozom (İngilizce: Phagosome), fagositoz ile hücreye alınan bir maddenin çevresini saran kese yapılı bir organeldir. Fagositozda hedef olan katı maddenin alınması için hücre zarında bir girinti veya yalancı ayak oluşur. Daha sonra bu yapı, maddenin çevresini sarar ve hücre zarından bağımsız bir yapı kazanır. Fagozomlar çeşitli işlevlere sahip olabilir. Örneğin, hastalık yapan bakterilerin yok edilmesi işlevi görebilir. Fagozomlar lizozomlar ile birleşerek fagolizozomları oluşturabilir.

Fagositoz gerçekleşirken.