Fîhi Mâ Fîh

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin bir eseri

Fîhi Mâ Fîh (Farsçaفيه ما فيه), Arapça sözcük karşılığı "ne varsa içindedir" manasına gelen, anlam karşılığı ise "ne varsa onun içinde var" veya "ne varsa onda var"a gelen[1] Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin bir eseri.

Fîhi Mâ Fîh
Fihi ma fihi sample.jpg
Muntasıh-ı Fîhi Mâ Fihi'den alınma bir Fîhi Mâ Fîh sayfası.
Diğer ad(lar) Esrâr-ı Celîl, Esrârü’l-Celâliyye, Kitâbü’n-Nesâ'ih li-Celâliddîn, Risâle-i Sultân Veled
Tür Derleme
Menşei Konya, Anadolu Selçuklu Devleti
Dil(ler) Farsça, Arapça
Derleyen Sultan Veled
Adanan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Nitelik ve içeriğiDüzenle

Bu eser Mevlânâ'nın çeşitli meclislerde yaptığı sohbetlerin, oğlu Sultan Veled tarafından toplanması ile meydana gelmiştir. 75 bölümden oluşmaktadır ve bu bölümlerin 6'sı Arapça diğerleri ise Farsça kaleme alınmıştır. Bu bölümlerden bir kısmı, Selçuklu Veziri Süleyman Pervane'ye hitaben kaleme alınmıştır. Eserde bazı siyasi olaylara da temas edilmesi yönünden, bu eser aynı zamanda tarihi bir kaynak olarak da kabul edilmektedir. Eserde Mevlânâ'nın düşünüşü, dünya görüşü, devrini bildirişi, din ve insanlık hakkındaki düşünüşleri, anlatılır. Cennet ve cehennem, dünya ve âhiret, mürşit ve mürîd, aşk ve semâ gibi konular işlenmiştir.[kaynak belirtilmeli]

AdıDüzenle

Esere "Fihi Ma-Fih" isminin hangi nedenle verildiğini kesin bir tarzda söylemek doğru olmadığı gibi; "içinde olması gereken şeyler buradadır" manasının kasdedilmiş olabileceği ihtimali düşünülmelidir.[kaynak belirtilmeli]

BaskılarıDüzenle

  • Fîhi Mâ-Fîh, ilk defa Türkçeye Ahmet Avni Konuk (1868-1938) tarafından tercüme edilmiştir.
  • Dr. Selçuk Eraydın tarafından hazırlanmış bir baskısı İz Yayınları tarafından yayınlanmıştır.
  • Türkçeye Billur C. Yılmazyiğit tarafından çevrilen ve "Ne varsa onun içinde var" adıyla yeniden PARŞÖMEN YAYINLARI tarafından basıldı.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Saadet Şıhıyeva, [1] 26 Ağustos 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ârif Mevlâna’nın Ruhî Durumu: «Ene’l-Hakk» ve «Hâmûş» Arasında

Dış bağlantılarDüzenle