Evliyazade Refik Bey

Evliyazade Refik Bey (1872 - 1950) Osmanlı Devleti'nin İttihat ve Terakki yıllarında ve I. Dünya Savaşı sonuna kadar (1913-1918) İzmir Belediye Reisliği yapmış yerel yöneticidir. Dönemin İzmir'inin tanınmış ailelerinden Evliyazadeler ailesine mensup olup, babası, Evliyazade Hacı Mehmet Efendi de 19. yüzyıl sonlarında iki dönem İzmir Belediye Reisliği yapmıştır.