Ev kadını

dışarıda herhangi bir işte çalışmayıp kendi ev işlerini gören kadın, ev hanımı
(Ev hanımı sayfasından yönlendirildi)

Ev kadını ev ve aile ilişkileriyle ilgilenen, evin yönetimi ve düzenlenmesiyle ilgilenen ve genellikle çok az ücret alan kadındır. Ev kadını ev dışında herhangi bir işte çalışabildiği gibi, yalnızca ev işiyle de ilgilenebilmektedir. Ancak dışarıda çalışan kadınlar, dışarıda çalıştıkları işleri ana meslekleri olarak söylerler. Kadınların iş gücüne katılımı ile ev kadınlığı arasında ters bir ilişki söz konusudur. Bu nedenle kadınların iş hayatına katılımının yüksek olmadığı ülkelerde, ev kadınlarının sayısı fazladır.

Genç Ev Hanımı, Aleksey Tıranov'un tuval üzerine yağlı boya tablosu, şu anda Rusya'nın Sankt-Peterburg kentindeki Rus Devlet Müzesi'nde bulunuyor (1840'lar)
İki kadın yemek pişiriyor