Erzurum Kuşatması (1627)

Erzurum Kuşatması, Sadrazam Damat Halil Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Abaza Paşa ayaklanmasının merkezi Erzurum'u zaptetmeye yönelik harekâtı. Kuşatma başarısız oldu.

Erzurum Kuşatması
Abaza Paşa ayaklanması
Abaza-pasa.png
Abaza Mehmed Paşa
Tarih12 Eylül-25 Kasım 1627
Bölge
Sebep Abaza Mehmed Paşa'nın 1624'ten beri Osmanlı idaresine isyan etmesi
Sonuç Erzurum alınamadı, isyan bastırılamadı
Coğrafi
Değişiklikler
Erzurum'da devlet otoritesi kurulamadı, Ahıska İranlılara işgal edildi
Taraflar
Osmanlı İmparatorluğu Abaza Mehmed Paşa
Komutanlar ve liderler
Damat Halil Paşa Abaza Mehmed Paşa

Kuşatma öncesiDüzenle

1622 yılında II. Osman'ın Yeniçeri Ocağı'nın isyanı sonucu tahttan indirilerek öldürülmesinin ardından Abaza Mehmed Paşa Ocak aleyhinde ayaklanmış, Doğu Anadolu'da Osmanlı otoritesini sarsarken, yeniçerileri öldürmeye başlamıştı.

Sadrazam Çerkes Mehmed Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kayseri civarındaki Karasu Muharebesi'nde Abaza Mehmed Paşa'nın birliklerini mağlup etti ve isyancıları Erzurum'a sığınmaya mecbur bıraktı. Bunun üzerine, Osmanlı Devleti 1624'ten beri Safevîlerin işgalindeki Bağdat'ın kurtarılması hedefine yöneldi.

Çerkes Mehmed Ali Paşa'nın ölümüyle Sadrazamlığa getirilen Hafız Ahmed Paşa'nın komutasındaki Osmanlı ordusunun 1625-1626'da sonuçsuz kalan Bağdat Kuşatması'nın ardından, Sadrazamlığa getirilen Damat Halil Paşa'nın ilk hedefi Abaza Paşa ayaklanması'nın tamamen sonlandırılmasıydı.

KuşatmaDüzenle

Ancak 1627'de Abaza Mehmed Paşa, üzerine gönderilen Dişlenk Hüseyin Paşa komutasındaki Osmanlı birliğini imha etti. Bunun üzerine, İranlılarca kuşatılan ve yardım alamayan Ahıska İranlılara teslim oldu. Damat Halil Paşa'nın 12 Eylül-25 Kasım 1627'deki 73 günlük Erzurum Kuşatması da başarısız olduğu gibi, Osmanlı ordusu dönüş yolunda da soğuk kış koşullarında kayıplar verdi.

Kuşatma sonrasıDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle