Erkekmerkezcilik

Erkeği yahut eril perspektifi tarih ve kültürü anlama yolunda merkeze koyan yaklaşım.

Erkekmerkezcilik ya da androsentrizm (Grekçe, ἀνήρ "erkek"), bilinçli yahut bilinçsiz bir şekilde kişinin dünya görüşünü eril perspektif ile oluşturmasıdır. Kültür ve tarih ele alınırken erkeğin düşünce, eğilim, ilgi ve çıkarlarını merkeze alan, betimleme, açıklama ve yorumları bu doğrultuda yapan bu yaklaşım, kadınlığı marjinalleştirmektedir.

Ayrıca bakınız

değiştir