Erkeksilik veya maskülenlik, genellikle erkek olmakla ilişkilendirilen roller, davranışlar ve nitelikler dizisi. Erkeklik hem sosyal tanımlı hem de biyolojik yaradılışlı etmenlerden oluşur.

Yunan mitolojisinde Heracles, Apollon erkekliği ile eşanlamlıdır.