Erkan Göksu (1 Mayıs 1976, Yeşilyurt, Malatya), Türk Orta Çağ tarihçisi ve yazar. 2011 Türk Tarih Kurumu 80. Yıl Bilim ve Teşvik Ödülü ve 2012 Türk Ocağı 100. Yıl Ziya Gökalp İlim Teşvik Armağanı sahibidir. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesidir.

Erkan Göksu
DoğumErkan Göksu
1 Mayıs 1976 (48 yaşında)
Yeşilyurt, Malatya
MeslekTarihçi · akademisyen · yazar
EğitimErciyes Üniversitesi
Etkin yılları2011-günümüz
Çocuklar2

Yaşamı

değiştir

1976'da Yeşilyurt, Malatya'da doğdu. Yeşilyurt Atatürk İlkokulu, Malatya Atatürk Ortaokulu ve Malatya Ş.K.Ö. Endüstri Meslek Lisesi’nde eğitim gördü. 1994'te Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandı ve 1998'de mezun oldu. 1999'da Kırıkkale Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okutmanlığı görevinde bulunduktan bir yıl sonra araştırma görevlisi olarak atandı. Daha sonra kitap olarak basılacak "Türk Kültüründe Silah" adlı tez çalışmasını burada tamamladı (2004). 2008'de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Reşat Genç danışmanlığında "Türkiye Selçuklularında Ordu" konulu çalışması ile doktorasını tamamladı. 2009'da Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde yardımcı doçent, 2013'te ise yine aynı üniversitede Orta Çağ doçenti unvanını aldı. 2015'te 6 ay süreyle Ardahan Üniversitesi İnsani İlimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde görev yaptı. Aynı yıl içinde Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne geçti. 2019 yılında profesör kadrosuna atanan Göksu, hâlen Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesidir. Eski Türk tarihi, İslam tarihi, Selçuklu tarihi ve Genel Türk tarihi alanlarında çeşitli dersler vermektedir.[1][2]

2011 yılında Türk Tarih Kurumu 80. Yıl Bilim ve Teşvik Ödülü[3] ve 2012 yılında Türk Ocağı 100. Yıl Ziya Gökalp İlim Teşvik Armağanı’na lâyık görülen Göksu, Türk Tarih Kurumu Asli Bilim Kurulu Üyesidir. Ötüken Neşriyat, Bilge Kültür Sanat, Okçular Vakfı ve Kronik Kitap gibi yayınevlerinde çıkan birçok eseri, makale ve tercümeleri vardır.[4]

Yazarın aynı zamanda Berzem (2016) ve Hüzün Melikesi (2021) isimli iki tarihi romanı bulunmaktadır.

Eserleri

değiştir
Kitaplar
 1. Türk Kültüründe Silah, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2008.
 2. Türkiye Selçuklularında Ordu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010.
 3. Okla Yükselen Millet, Kömen Yayınları, Konya 2013. (2. Baskı Okçular Vakfı Yayınları, İstanbul 2018)
 4. Berzem (Tarihi Roman), Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2016.
 5. Selçuklu’nun Mirası-Gulâm ve Iktâ, Kronik Yayınları, İstanbul 2017.
 6. Kutadgu Bilig’e Göre Türk Savaş Sanatı, Kronik Kitap, İstanbul 2018.
 7. Bilge Vezir Nizamülmülk, Erdem Yayınları, İstanbul 2018.
 8. Çocuklar İçin Kutadgu Bilig (Fatih Akman'la birlikte), Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı Yayınları, İstanbul 2019.
 9. Muhteşem Çağın Mütevazı Çocukları Selçuklular, Kronik Kitap, İstanbul, 2019.
 10. Kutadgu Bilig’e Göre Türk Hükümdarlık Sanatı, Kronik Kitap, İstanbul 2019.
 11. Büyük Selçuklular (1040-1157), Selenge Bilgi Serisi, İstanbul 2020.
 12. Hüzün Melikesi (Tarihi Roman), Kronik Kitap, İstanbul 2021.
 13. Afganistan ve Hindistan'ın İhtişamlı Hanedanı Gazneliler (963-1186), Selenge Bilgi Serisi, İstanbul 2021.
 14. Sorularla Selçuklular, Anadolu Ay Yayınları, Ankara 2021.
 15. 1071 Malazgirt, Bozdağ Yayıncılık, İstanbul 2022.
Tercümeler
 1. Reşîdü’d-dîn Fazlullâh, Câmi‘ü’t-Tevârîh-Selçuklu Devleti (Zikr-i Târîh-i Âl-i Selçûk), (Yayına Hazırlayanlar: Erkan Göksu ve H. Hüseyin Güneş), İstanbul 2010
 2. Ebû Bekr Muhammed b. Ca‘fer en-Narşahî, Târih-i Buhârâ, (Tercüme ve Notlar: Erkan Göksu), TTK Yay, Ankara 2013.
 3. Hamdullah Müstevfî-i Kazvînî, Târih-i Güzîde (Zikr-i Pâdişâhân-i Selçukiyân), Ed. Erkan Göksu, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2015.
 4. Mîrhând, Ravzatu’s-safâ (Tabaka-i Selçûkiyye), (Tercüme ve Notlar: Erkan Göksu), TTK Yay, Ankara 2015.
 5. Minhâc-i Sirâc el-Cûzcânî, Tabakât-ı Nâsırî (Gazneliler, Selçuklular, Atabeglikler ve Hârezmşâhlar), (Tercüme ve Notlar: Erkan Göksu), TTK Yay, Ankara 2015.
 6. Mîrhând, Gazneliler, Ravzatu’s-safâ (Mülûk-i Gazneviyye), Kronik Kitap, İstanbul 2017.
Makaleler
 • Göksu'nun çeşitli hakemli dergilerde yayımlanan makalelerinin listesi için bakınız.

Kaynakça

değiştir
 1. ^ "Erkan Göksu". Kronik Kitap. 6 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Aralık 2017. 
 2. ^ "Doç. Dr. Göksu 'Türk Dünyası Meseleleri'ni Anlattı". Hürriyet. 6 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Aralık 2017. 
 3. ^ "Türk Eğitim-Sen Tokat Şubesin'den, Sendika Üyesi Yrd. Doç. Dr. Göksu'ya Plaket". haberler.com. 6 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Aralık 2017. 
 4. ^ "Akademik Personel - Kişisel Sayfa". debis.deu.edu.tr. 23 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ocak 2022.