Epitalamus

Epitalamus, diensefalonun (dorsal) arka bölümüdür. Diensefalon epitalamus, talamus, hipotalamus ve hipofiz bezini de içeren ön beynin bir parçasıdır. Epitalamus, habenüler çekirdekleri ve bunların birbirine bağlanan liflerini, habenüler komissürü, stria medullarisi ve epifiz bezini içerir.

Epithalamus.png

GörevleriDeğiştir

Epitalamusun işlevi, limbik sistemi beynin diğer bölümlerine bağlamaktır. Epitalamus ayrıca limbik ön beyinden limbik orta beyin yapılarına bilgi taşımaktan sorumlu olan dorsal diensefalik iletim sistemi için bir bağlantı noktası görevi görür. Bileşenlerinin bazı işlevleri arasında melatonin salgılanması, hipofiz bezinden hormonların salgılanması (epifiz bezi sirkadiyen ritimler tarafından), motor işlevlerin ve duyguların düzenlenmesi ile vücutta enerjinin nasıl korunduğu yer alır.

Bir çalışma, epitalamik bir yapı olan lateral habenulanın, hipokampustaki teta salınımı ile ilişkili olan spontan teta salınım aktivitesi ürettiğini göstermiştir.  Aynı çalışma, hem lateral habenula hem de hipokampustaki teta dalgalarındaki artışın, sıçanlarda artan hafıza performansı ile ilişkili olduğunu bulmuştur.  Bu, lateral habenula'nın, hipokampusa bağlı mekansal bilgi işlemede yer alan hipokampus ile bir etkileşime sahip olduğunu göstermektedir.[1]

  1. ^ Goutagny, Romain; Loureiro, Michael; Jackson, Jesse; Chaumont, Joseph; Williams, Sylvain; Isope, Philippe; Kelche, Christian; Cassel, Jean-Christophe; Lecourtier, Lucas (Kasım 2013). "Interactions between the Lateral Habenula and the Hippocampus: Implication for Spatial Memory Processes". Neuropsychopharmacology. 38 (12): 2418-2426. doi:10.1038/npp.2013.142. ISSN 0893-133X. PMC 3799061 $2. PMID 23736315.