Epidermis (botanik)

bitkilerde yaprak, kök, gövde ve çiçeği kaplayan tek katmanlı hücreler bütünü

Epidermis (Yunanca "επίδερμίδα", "üst-deri") bitkilerde yaprak, kök, gövde ve çiçeği kaplayan tek katmanlı hücreler bütünü. Bitkiyle dış ortam arasında bir sınır oluşturur. Epidermisin bitkilerde birden çok fonksiyonu vardır; bitkinin su kaybetmesini önlemek, gaz değişimini düzenlemek, metabolik bileşiklerin salgılanmasını sağlamak ve özellikle köklerde su ve mineral gibi besinleri absorbe etmek. Genellikle kloroplast içermez veya çok az miktarda içerir.

Keten bitkisinin bir kesiti:
1. Öz,
2. Protoksilem,
3. Ksilem I,
4. Floem I,
5. Sklerankima (bast fibre),
6. Korteks,
7. Epidermis

Kaynakça Değiştir