Enbüyük artçıl

Bayesci olasılıkta, enbüyük artçıl kestirimi ya da maksimum artçıl kestirimi (İngilizce: Maximum a posteriori (MAP) estimate) bilinmeyen bir niceliğin değerinin artçıl dağılımın modu olarak tahminlenmesidir. Enbüyük artçıl kestirimi, deneysel veriler kullanılarak gözlemlenemeyen bir değişkenin kestirimini sağlar. Enbüyük olabilirlik ile benzerlik gösterir ancak bir öncül dağılımdan gelen fazladan bilgiyi kullanarak tahmini geliştirir.