Bayesci olasılık

Bayesci olasılık olasılık kavramının farklı yorumlamalarından yalnızca biridir ve kanıta dayanan olasılık kategorisindedir. Bayesci olasılık yorumu, doğruluğu veya yanlışlığı kesin olmayan önermelerle akıl yürütmeyi sağlayan mantığın genişletilmesi gibi düşünülebilir.

Dış bağlantılar değiştir

Ayrıca bakınız değiştir