Emir Adil Bey, tahminen 1345-1361 yılları arasında hüküm sürmüş Candaroğulları Beyi.

Emir Adil Bey
5. Candaroğulları Beyi
Görev süresi
1345(?) - 1361(?)
Yerine geldiği Yakup Bey
Yerine gelen Celaleddin Kötürüm Bayezid Bey

Hükümdarlığı değiştir

Emir Adil Bey'in hükümdarlık dönemi hakkında bilgiler oldukça azdır. Adı gibi Adil olduğundan bahsedilir.[1]

1351 tarihli Laurantiona haritasında Sinop'ta Ceneviz bayrağı görüldüğünden, Cenevizlilere koloni hakkının ilk defa Adil Bey devrinde verildiği anlaşılmaktadır.

Venediklilerin de ilk ticaret faaliyetleri bu döneme rastlamaktadır. Venedikli tacirlerin St. Marie kilisesinde toplantılar yaptığı, bu toplantıların birinde Adil Beye verilecek hediyelerin tartışıldığına dair kayıtlar bulunmaktadır.[1] Koloni sahipleri, ellerinden geldiğinde Candaroğulları ile iyi geçinmeye çalışmışlardır.

Ölümü değiştir

Ölüm yılı bilinmese de, Kötürüm Bayezid'in tahta geçiş yılından (1362) önce ölmüş olması gerekmektedir. Halk inanışına göre bir savaşta öldüğü anlatılan[2] Adil Beyin türbesi, Kuzyaka köyünde bulunmaktadır.[3]

Kaynakça değiştir

Özel değiştir

  1. ^ a b Yücel, Yaşar (1980). a.g.e (1988 bas.), syf. 68.
  2. ^ Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1937). a.g.e, (2019 bas.), syf. 125.
  3. ^ Yaman, Talat Mümtaz (1935). a.g.e, syf. 111.

Genel değiştir