Elektronik gazete

Elektronik ortamda yayın yapan gazetelere verilen ad. Günümüzde çok yanlış olarak gazetelerin bilgisayar ortamında hazırlanan taslakları için kullanılmaktadır.

Elektronik gazeteler, İnternet'in yaygınlaşması ve ücretsiz olmaları nedeniyle basılı gazetelerden çok daha fazla okunmaktadır. Resmi olmayan rakamlara göre, uluslararası düzeyde yayın yapan elektronik gazete sayısı 20.000'e ulaşmıştır. Dünyaca ünlü Washington Post gazetesinin, 2013 yılının son çeyreğinde Amazon.com adlı uluslararası alışveriş sitesi sahibi Jeff Bezos'a satılması, basılı gazetelerin yok olacağına dair en önemli kanıtlardan biri olarak kabul edildi. Basılı gazetelerin yerini dijital gazeteler bırakacağını savunanlar, bunun nedeni olarak öncelikle ekonomik zorlukları işaret etmektedirler. Resmi rakamlara göre, basılı gazeteler mevcut bütçelerinin yalnızca %40'ını haberi toplama, yazma ve kurgulamaya ayırmaktadırlar. Geriye kalan %60 ise, basım, dağıtım ve pazarlama giderleri için kullanılmaktadır. Online gazeteler ise, bu %60'lık masraftan muaf oldukları için, basılı gazeteler karşısında her zaman daha büyük ekonomik üstünlüğe sahip olmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın yakın zamanda Amazon'un elektronik kitap okuma donanımı için verdiği röportaj, aynı gidişatın bir başka "üst düzey" onayı olarak görülmektedir. Gazetecilikte hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurgulayan Obama, sözlerini söyle sürdürmektedir: "Orta sınıfa girmek isteyenler zorlandıkça zorlanıyor. Bunu her meslek dalında görüyorsunuz. Bunu gazetecilikte görüyorsunuz. Eskiden her yerde yerel gazeteler olurdu. Gazeteci olmak istediğinizde kasabanızdaki gazete için çalışarak gayet iyi para kazanabilirdiniz. Bugün ise kâr eden çok az sayıda gazete var, onlar da ulusal markalar. Gazeteciler geçimlerini sağlamak için çok uğraşıyor, hatta zaman zaman bir gazete için çalıştıkları zaman ellerinde olmayan imkânlarla serbest muhabir olarak yaşamaya çalışıyorlar... O eski zamanların geri gelmeyeceğini anlamak zorundayız”

Aynı zorlayıcı dönüşüm Türkiye'de de kendisini göstermektedir. Türkiye'de yayınlanan gazetelerin tamamı, farklı zamanlarda internet ortamına geçiş yaparak bu sürecin önüne geçilemeyeceğini kanıtlamışlardır. Türkiye'de geleneksel basından internet yayıncılığına ilk adım atan kuruluş, Temmuz 1995 yılında Aktüel Dergisi olmuştur. Ekim 1995'te bu dergiyi Leman dergisi izlemiştir. Mevcut gazetelere ise Zaman Gazetesi öncülük etmiş, 2 Aralık 1995 yılında ilk internet yayınına başlamıştır. Ocak 1996'da yayın hayatına başlayan ilk online gazete ise XN olmuş, fakat www.xn.com sitesi çok geçmeden yayınına son vermiştir. 1997 yılı ise yüksek tirajlı Türk gazetelerinin hemen birçoğunun internet ortamına geçmesiyle sonuçlanmıştır.

Kaynakça

değiştir