El yanlılık ve cinsel yönelim

El yanlılık ve cinsel yönelim arasında bir ilişki olduğu ortaya atılmış ama birkaç araştırmacı tarafından doğrulanmamıştır. Araştırmacılar heteroseksüel kişilerin sağ yanlı olma ihtimalinin eşcinsel kişilere göre bir parça daha fazla olduğunu rapor etmiştir. El yanlılığı ve cinsel yönelim arasındaki ilişki her iki cinsiyet içinde rapor edilmiştir. Bu ilişki aynı zamanda eşcinselliğin biyolojik etiyolojisinide ifade edebilir. Ray Blanchard tarafından yapılan son araştırmalar bu ilişkiyle bir erkeğin büyük erkek kardeşlere sahip olmasıyla eşcinsel olma ihtimalinin arttığını öne süren doğum sırası efekti (fraternal birth order effect) arasında bir bağlantı kurmuştur.

AraştırmalarDüzenle

Mustanski ve meslektaşları (2002) 382 erkeğin (205 heteroseksüel, 177 eşcinsel) ve 354 kadının (149 heteroseksüel, 205 eşcinsel) cinsel yönelimlerini ve el yanlılıklarını incelemiştir. Eşcinsel kadınlarda heteroseksüel kadınlara göre önemli ölçüde daha fazla sol yanlılık bulunmasına rağmen ( %18’e karşı %10), heteroseksüel ve eşcinsel erkekler arasında el yanlılığı bakımından önemli bir fark bulunmamıştır.[1]

Lippa (2003) 812 erkeğin (351 heteroseksüel, 461 eşcinsel) ve 1189 kadının (707 heteroseksüel, 472 eşcinsel) cinsel yönelimlerini ve el yanlılıklarını incelemiştir. Eşcinsel erkeklerdeki sol yanlılık oranının heteroseksüel erkeklerinkinin %82’si kadar daha fazla olduğu bulunmuştur. Ama heteroseksüel ve eşcinsel kadınlar arasında el yanlılığı bakımından önemli bir fark bulunmamıştır. Erkekler ve kadınlar birleştirildiğinde eşcinsel kişilerdeki sol yanlılık oranın heteroseksüellerinkinin %50’si kadar daha fazla olduğu gözlenmiştir.[2]

Blanchard ve meslektaşları (2006) doğum sırası efektinin (bir erkeğin aynı biyolojik anneden büyük erkek kardeşlere sahip oldukça eşcinsel olma ihtimalinin artması) sadece sağ yanlı erkekler için geçerli olduğunu iddia etmiştir. Buna ek olarak aynı çalışma büyük erkek kardeşe sahip olmayan sol yanlı erkeklerin eşcinsel olma ihtimalinin büyük erkek kardeşlere sahip olan sağ yanlı olmayan erkeklere göre daha fazla olduğunu göstermiştir. Blanchard ve diğerleri raporlarında “Eşcinsellik sağ yanlı olmayan ya da büyük erkek kardeşlere sahip olan erkeklerde daha çok görülüyor ama bu iki özelliği de taşıyan erkeklerin eşcinsel olma ihtimali ile iki özelliği de taşımayan erkeklerinki arasında önemli bir fark yok.” demiştir.[3]

Blanchard tarafından yapılan bir sonraki çalışma (2008) hem sağ yanlı eşcinsel erkeklerin hem de sol yanlı heteroseksüel erkeklerin önemli ölçüde daha fazla büyük erkek kardeşe sahip olduklarını bulmuştur. Ama sağ yanlı heteroseksüel erkekler ve sol yanlı eşcinsel erkekler arasında böyle bir etki bulunmamıştır.[4]

Blanchard doğum sırası efektiyle el yanlılığın anne immün hipotezine göre açıklanabileceğini öne sürmüştür. Bu hipoteze göre anne her hamilelikte erkek antijenlere karşı daha fazla “anti-erkek” antikorları üretecektir. Blanchard iki olasılık öne sürmüştür. İlk olasılık sağ yanlı olmayan fetüslerin antikorlara karşı daha az duyarlı olmasıdır. İkinci olasılıksa annenin sağ yanlı olmayan fetüslere karşı “anti-erkek” antikorlarını üretmemesidir.[5]

ParafiliDüzenle

Parafili objelere, durumlara, hayvanlara ya da normal uyarılma sağlayamacak çocuklara duyulan ve kişinin kendisine veya ilişkili olduğu kişiye zarar verme ihtimali olan cinsel ilgiye denir. 2008’de yapılan bir araştırmada 200 erkeğin cinsel fantezileri incelenmiş, yüksek derecedeki parafilik arzuların yüksek derecede sağ yanlı olmama durumuyla ilişkili olduğu bulunmuştur..[6]

Cinsiyet kimliği bozukluğuDüzenle

2001’de cinsiyet kimliği bozukluğuna (transeksüellik) sahip 205 erkekle kontrol grubundaki 205 erkek üstünde yapılan bir araştırmada cinsiyet kimliği bozukluğuna sahip olan erkeklerdeki sol yanlılık oranının kontrol grubununkinin 2 katından daha fazla olduğu bulunmuştur (%19.5'e karşı %8.3).[7]

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Mustanski, B. S., Bailey, J. M., & Kaspar, S. (2002). "Dermatoglyphics, handedness, sex, and sexual orientation". Archives of Sexual Behavior. 31 (1). ss. 113-122. PMID 11910784. 
  2. ^ Lİppa, R. A. (2003). "Handedness, sexual orientation, and gender-related personality traits in men and women". Archives of Sexual Behavior. 32 (2). ss. 103-114. PMID 12710825. 
  3. ^ Blanchard, R., Cantor, J. M., Bogaert, A. F., Breedlove, S. M., & Ellis, L. (2006). "Interaction of fraternal birth order and handedness in the development of male homosexuality". Archives of Sexual Behavior. 49 (3). ss. 405-414. PMID 16246335. 
  4. ^ Blanchard, R. (2008). "Sex Ratio of Older Siblings in Heterosexual and Homosexual, Right-Handed and Non-Right-Handed Men, Archives of Sexual Behavior. Blanchard, R". Sex Ratio of Older Siblings in Heterosexual and Homosexual, Right-Handed and Non-Right-Handed Men. 37 (6). ss. 977-981. PMID 17186124. 
  5. ^ Blanchard, R. (2008). "Review and theory of handedness, birth order, and homosexuality in men, Laterality". Review and theory of handedness, birth order, and homosexuality in men. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition. 13 (1). ss. 51-70. PMID 18050001. 
  6. ^ Rahman Q, Symeonides DJ (2007). "Neurodevelopmental Correlates of Paraphilic Sexual Interests in Men". Archives of Sexual Behavior. 37 (1). ss. 166-172. PMID 18074220. 
  7. ^ Zucker, KJ; Beaulieu, N; Bradley, SJ; Grimshaw, GM; Wilcox, A (2001). "Handedness in Boys with Gender Identity Disorder". J. Child Psychol. Psychiat. 42 (6). ss. 767-76. PMID 11583249. 21 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2013.