Etiyoloji

Nedensellik veya köken çalışması

Etiyoloji veya neden bilimi (zaman zaman nedenbilim), neden olmanın, nedenselliğin, nedenin incelenmesidir. Kısacası, nedeni inceleyen bilim dalına etiyoloji denir.

Kökeni ve kullanımı

değiştir

Terim Yunanca αἰτία aitia = sebep ve λόγος logos = kelime/lafız sözcüklerinden türemiştir. Felsefe, fizik, psikoloji ve biyolojide çeşitli fenomenlerin nedenlerini açıklamak, incelemek anlamında kullanılır. Genel olarak, etiyoloji şeylerin niye olduğunun, olan şeylerin arkasındaki nedenlerin incelenmesidir.

Tıpta ise etiyoloji, hastalık veya patolojilerin neden ve değişkenlerini araştırmaktır.

Dış bağlantılar

değiştir