El-Fıkhu'l-Ekber

el-Fıkhu'l-Ekber, Ebu Hanife'nin akaid konusundaki bir eseridir. Birçok defa Türkçeye çevrilmiştir.

Eser Ebu Hanife'nin oğlu Hammad bin Ebu Hanife tarafından (babasından) nakledilmiştir.[1] Farklı farklı silsileler ile bugüne kadar ulaşmıştır, küçük oranda farklılıklar içeren üç nüshası bulunur.

Başta Ebu Mansur el-Matûridi olmak üzere birçok alim eseri şerh etmiştir. Akaid meseleleriyle ilgilenen birçok alim bu eserden faydalanmıştır. Eser Almanca ve Urduca'da tercüme edilmiştir.

  1. ^ "el-FIKHÜ'l-EKBER - TDV İslâm Ansiklopedisi". Erişim tarihi: 25 Haziran 2020.