Ana menüyü aç

el-Fıkhu'l-Ekber, Ebu Hanife'nin akaid konusundaki bir eseridir. Birçok defa Türkçeye çevrilmiştir.

Eser Ebu Hanife'nin oğlu Hammad tarafından (babasından) nakledilmiştir. Farklı farklı silsileler ile bugüne kadar ulaşmıştır, küçük oranda farklılıklar içeren üç nüshası bulunur.

Başta Ebu Mansur el-Matûridi olmak üzere birçok alim eseri şerh etmiştir. Akaid meseleleriyle ilgilenen birçok alim bu eserden faydalanmıştır.