el-Ahtal (الأَخْطَل) kelimesi, tam adı Giyâs b. Ğavs b. es-Salt b. et-Târika olan Emevî Dönemi şairinin “çenebaz” ve “sefih” anlamlarına gelen lakabıdır. Doğum ve vefat tarihi tam olarak bilinmeyen, ancak 19/640 yılında doğduğu, 92/708 senesinde de hayatını kaybettiği tahmin edilen şairin, el-Hîra’da (Irak’ta) yahut Rusâfe (Sergiopolis) civarında bir yerde dünyaya geldiği varsayılmaktadır. el-Ahtal, Kuzey Suriye’deki, Monofizit itikadını benimseyen ve büyük çoğunluğu Hristiyan olan Benû Tağlib’e mensuptur.[1] el-Ahtal’ın dîvânında Emevî hanedanlığı için söylediği methiyeler ve onları müdafaa etmek için nazmettiği hicviyeler oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Ancak methiye ve kasidelerinde şair kendisini yalnızca Emevî sarayı ile sınırlamamış, aynı zamanda Tağlib kabilesinin de sesi olmuştur. Methiyelerinin yanı sıra el-Ahtal’ın edebî hayatında en dikkat çeken noktalardan birisi, çağdaşı Cerir b. ‘Atiyye (ö.110/728?) ile girdiği nakida atışmalarıdır.[2]

el-Ahtal
Kendi dilinde adıالأخطل
Doğum19/640
el-Hîra veya Rusâfe
Ölüm92/708
DilArapça
MilliyetArap
TürŞiir
KonuMethiye, Hiciv
Önemli eserHaffe'l-Katîn,

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

Esat Ayyıldız, "El-Ahtal'ın Emevilere Methiyeleri" 2 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., DTCF Dergisi, 57.2 (2017), s.936-960.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Ayyıldız, Esat. "El-Ahtal'ın Emevilere Methiyeleri." 2 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. DTCF Dergisi, 57.2 (2017), s.936-937.
  2. ^ Ayyıldız, Esat. "El-Ahtal'ın Emevilere Methiyeleri." 2 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. DTCF Dergisi, 57.2 (2017), s.938.