El-İrşad, şii âlimi (Arapçaاَلْإرْشاد فی مَعْرفة حُجَجِ الله عَلَی الْعِباد) Şeyh Müfid tarafından yazılmış olan isnâaşeriyye imamların biyografilerini ihtiva eder. Arap diliyle yazılmış olan bu eser, yazarın en çok tanınan ve çeşitli dillere tercüme edilen çalışmasıdır.[1] Bu kitap 12 imamın Hayatını anlatan en eski Kaynak kitaptır. Eser İslam alimleri arasında o kadar meşhur ki, Allameh Meclisi şöyle yazıyor: " el-İrşâd kitabı, yazarından daha meşhurdur".

El-İrşad
Arapçaاَلْإرْشاد فی مَعْرفة حُجَجِ الله عَلَی الْعِباد
YazarŞeyh Müfid
ÜlkeBeyrut, Lübnan
DilArapça
KonularTarih, Biyografi
YayımHicri 1414 (özgün)
Mayıs 2018 (Türkçe)
YayımcıDaru'l Mufid/ Türkçe tercümesi: İmam Rıza Dergahı Yayınları
Sayfa632

Yazar değiştir

Şeyh Müfid lakabı ile meşhur olan Muhammed bin Muhammed bin Numan hicri 4. yüzyılın Şii tarihçi, mütekellim, fakıh, kelâm ve hadis alimi. Bağdat'ta doğdu. Şeyh Sadûk, Ebû Abdullah El-basrî, İbnü’l-Cüneyd, Rummânî gibi hocaların yanında ders aldı. 200'den fazla cilt kitap yazdı. Şeyh Müfid, 75 yıllık sıkı çalışma ve hizmetten sonra Bağdat'ta hicri 401 veya 413/1022 AD'de vefat etti.[1]

Muhteva değiştir

Bu kitap iki bölümden oluşmaktadır. Müelif, eserinde en çok Ali ve onun faziletleri, Hüseyin'in biyografisi ve Kerbela olayı hakkında bilgi ve rivayetleri getirmektedir. Eserde imamların biyografyası dahil onların isimleri, künyeleri, yaşı, vefat ve veladet tarihi, evlâdları ve meşhur dostlarını zikredilmektedir. Bu kitap güvenilir bir rivayet ve hadis kaynağı olmakla birlikte, yazarı aynı zamanda içindeki tarihi ve ideolojik noktaları da ele almaktadır. Şeyh Müfid giriş kısmında eserin yazma hedefini ifade edilmektedir. Kitabın yaklaşık yarısı olan ilk bölüm, Ali'nin hayatına adanmıştır. Bu, Şeyh Müfid'in o imama verdiği önemi gösterir. Bu bölümde, kitabı yazmanın nedeni ve gerekliliği hakkında kısa bir giriş yaptıktan sonra, Ali'nin tarihini konu alan ilk bölüme giriyor. Bu bölümde, kötülerle çeşitli savaş sahnelerinde doğum, aile, mücadeleler, imamlık ve vesayet, ilim, insanların imama ve zahir halifeliğe bağlılığı, Ali'nin konuşmaları, mektupları, vaaz ve hutbeleri, onun hakkında ayetler, sahabe ve çocuklarını zikretmiştir.[2] İkinci bölümde, diğer Şii imamların tarihi getiriyor: İkinci bölüm Şiilerin ikinci imami olan Hasan hayat ve tarihidir. Bu bölümde onun doğumu, şehitliği, faziletleri, halifeliği, savaş ve barış, mektupları, konuşmaları ve çocukları hakkında bilgiler ifade edilmitir. Üçüncü bölüm, Şiilerin üçüncü imamı olan Hüseyin ile ilgili doğum, ayaklanma, şehitlik gibi konulardan söz etmiştir. Böylece imamların her birine başka bölümler de tahsis edilmiştir.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

Özel
  1. ^ a b "MÜFÎD, Şeyh". Türkiye Diyanet Vakfı. 2 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2021. 
  2. ^ Yazar: David Waines. An Introduction to Islam Introduction to Religion. s.330. 2003.
Genel
  • ON İKİ İMAMIN HAYATI ( EL- İRŞAD ). İMAM RIZA DERGAHI Yayınları. Mayıs 2018. 29 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2021. 
  • الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، مفید، محمد بن محمد، محقق / مصحح:مؤسسة آل البیت علیهم، ناشر:کنگره شیخ مفید، قم‌، ۱۴۱۳ ق‌، چاپ اول‌، مقدمه