Ekur (𒂍𒆳 É.KUR), "dağ evi" anlamına gelen bir Sümer terimidir. Tanrılar bahçesindeki tanrılar meclisidir ve Yunan mitolojisindeki Olimpos Dağı'na paralel olarak antik Sümer'in en saygın ve kutsal binasıydı.[1]

Nippur'daki dağ evinin kalıntıları

Kökeni ve anlamı

değiştir

Zigguratların dağ evleri ile açık bir ilişkisi vardır. Dağ evleri, Mezopotamya mitolojisinde ve Asur-Babil dininde Anu, Enlil, Enki ve Ninhursag gibi tanrılarla ilişkili olarak belli bir rol oynamaktadır. Enlil'e yakılan ilahilerde Ekur, Enlil ile yakından bağlantılı iken Enlil ve Ninlil mitinde ise, Enlil'in kovulduğu Anunnaki'nin evidir. Ekur'un düşüşü Ur için yakılan ağıtta tanımlanmıştır. Mitolojiye göre Ekur, cennet ile dünyanın birleştiği yerdi ve yeryüzünün merkeziydi. Duranki olarak da bilinen Ekur'un yapılarından biri Kiur ("harika yer") olarak bilinir.[2] Enamtila ayrıca Piotr Michalowski tarafından Ekur'un bir parçası olarak önerilmiştir.[3] Nanna'ya yakılan ilahilerde tapınaklar, evler ve dağlar arasındaki yakın ilişki resmedilmektedir.

Kaynakça

değiştir