Egzoz gazı, doğalgaz, benzin, mazot, fuel oil ya da kömür gibi yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan ve egzoz ve baca yardımıyla atmosfere atılan gazdır.

Yoğunlaşma izleri, no Bir uçağın jet motorundan çıkan egzoz gazı.

Bileşimi değiştir

Her ne kadar yanma gazlarının çoğunun büyük kısmı görece zararsız nitrojen (N2), su buharı (H2O) (saf karbon yakıtlar dışında), ve karbondioksit (CO2) (hidrojen yakıtı dışında)ise de görece az bir kısmı karbonmonoksit (CO), hidrokarbonlar, nitrojen oksitler (NOx), kısmen yanmamış yakıt ve partiküller gibi istenmeyen zararlı ve zehirli maddelerden oluşur.

 
Sanayi tesisinden çıkan atık gaz

Dış bağlantılar değiştir