Yanma

Bir tür kimyasal reaksiyon

Yanma, bir yakıt (indirgeyici madde) ve oksidanın (genellikle atmosferik oksijen) arasında gerçekleşen ve sonucunda oksitlenmiş ürün oluşan genellikle yüksek sıcaklıklı ekzotermik redoks tepkimeleridir. Bütün ekzotermik yanma olayları sonucunda ısı ortaya çıkar. Azot gibi bazı elementlerin yanma süreci ise endotermiktir. Yanma tepkimeleri kimyasal bir olaydır. Yapısında karbon ve hidrojen bulunduran organik maddeler (hidrokarbonlar) ve yapısında karbon, hidrojen ve oksijen bulunduran organik maddeler yandıklarında karbondioksit ve su oluşur.

Kuru ot alevi

Örnekler değiştir

  • CH4 + 2 O2CO2 + 2 H2O + enerji
  • C2H6 + 7/2 O2 → 2 CO2 + 3 H2O + enerji
  • C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + enerji
  • C2H5OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O + enerji
  • 4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2O3 (demirin paslanması)
  • 4 NH3 + 5 O2 ---> 4 NO + 6 H2O
  • N2 + O2 = 2 NO (azotun yanması)