Egzotizm, on dokuzuncu yüzyıl sonlarından itibaren bazı etnik gruplar ve medeniyetlerin etkisiyle sanat ve tasarımda oluşan bir eğilim. Müzikte egzotizm ritim, melodiler veya enstrümanlardaki uzak diyarlar veya antik zamanların atmosferini oluşturan yeni biçimlerle ortaya çıkmaktadır. Ondokuzuncu yüzyıldaki resimde, dekoratif sanatlarda oryantalist temaların kullanılması gibi.

Gilbert & Sullivan'ın Mikado Taş Baskısı, Kate Forster (solda), Geraldine Ulmar (ortada) ve Geraldine St. Maur'u (sağda) sırasıyla Pitti-Sing, Yum-Yum ve Peep-Bo olmak üzere üç küçük hizmetçi olarak tasvir ediyor.

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir