Eşitlikçilik veya egaliteryanizm bir ya da tüm canlı varlıklar için belirli kategorilerde eşitlik talebinde bulunan düşünce biçimidir.

Egaliteryan ve eşitlikçi logo

Çağdaş bağlamda özellikle ırk, etnisite, cinsiyet ve cinsel yönelim bağlamında eşitliğe dair vurgular içerir. Bu yüzden eşitlikçilik, cinsiyet eşitlik, cinsel eşitlik ve/veya ırk eşitliği vb. olarak da tanımlanabilir. Bu görüşe göre toplum renk ve cinsiyet farklılıklarını önemsemeyen bir konumda olmalıdır.

Bu görüş genellikle herhangi bir ideolojiden veya politik düşünceden bağımsız olarak ele alınır. Maskülizmle bütünleşmeden erkek haklarını, Feminizmle bütünleşmeden kadın haklarını destekler ya da ırkçılığı ekonomik yahut politik düzeyde ele alan görüşlerle bir tutmadan ırk ayrımına karşı çıkar. Fakat hem feminizme hem maskülizme cinsiyetçi oldukları gerekçesiyle karşıdır.

Söz konusu özellik ya da yeti, ruh, akıl, acı çekme, ahlak duygusu ya da aynı Tanrı tara­fından yaratılmış olma özelliği olabilir. Hu­kukta ve siyasette, hakları ya da imkanları bakımından insanlar arasında ayırım göze­tilmemesini, var olan ayırımların giderilme­sini öngören ilke olarak eşitlikçilik, her bi­reyin içinde bulunduğu maddi koşullardan bağımsız olarak, aynı değeri taşıdığını var­sayar, fakat doğuştan ya da sonradan kaza­nılmış farklı bireysel yetenek ve nitelikleri birbirleriyle eş tutmaz.

Formlar değiştir

Ekonomik Egaliteryanizm değiştir

Politik Egaliteryanizm değiştir

Siyasette eşitlikçilik iki şekilde olabilir. Birincisi bazen doğal haklar olarak da adlandırılan, kişilerin eşitliğini savunan ve genellikle John Locke'un kurucusu kabul edildiği şeklidir.[1]

Felsefi Egaliteryanizm değiştir

Legal Egaliteryanizm değiştir

Anti-Merkezci Egaliteryanizm değiştir

Şans Egaliteryanizmi değiştir

Radikal Egaliteryanizm değiştir

Hristiyan Egaliteryanizmi değiştir

Hristiyanlık ile egaliteryanizm arasında bir bağ kuran ideolojidir.

Ayrıca bakınız değiştir

Dipnotlar değiştir

  1. ^ Arneson Richard, "Egalitarianism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2002.) Web: <http://plato.stanford.edu/entries/egalitarianism 21 Eylül 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi..>