Doğrusal olmayan diferansiyel denklem

(Doğrusal olmayan diferansiyel denklemler sayfasından yönlendirildi)

Doğrusal olmayan diferansiyel denlemler, doğrusal diferansiyel denklemlere yapı olarak benzemektedir. Ancak Doğrusal olmayan diferansiyel denlemlerde doğrusallığı bozan terim olarak trigonometrik (sin,cos,tan,asin gibi)ifadeler, kübik ve katları terimler bulunmaktadır. Eğer bir difarensiyel denkleminde bu tür ifadeler mevcutsa o denklemin doğrusal olmadığı anlaşılır.