Doğru akım motoru

doğru akım elektrik motorları aynı güçteki asenkron motordan daha pahalıdır.

Doğru akım motoru, dünya literatüründe DC (Direct Current) Motor olarak bilinen elektrik motorlarıdır. Genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar:

Kullanımı ve kontrolü kolay olması sebebi ile genelde konum ve hız kontrolü yapılan uygulamalarda kullanılan motorlardır.