Dirichlet serisi

Matematikte Dirichlet serisi

biçimindeki herhangi bir seriyi ifade etmektedir.

Burada s ve an (n = 1, 2, 3, …) karmaşık sayılardır. Bu ifade genel Dirichlet serisinin özel bir durumudur.

Dirichlet serileri çözümlemeli sayı kuramında önemli bir yere sahiptir. Riemann zeta işlevinin en ünlü tanımı Dirichlet L-işlevlerinde olduğu gibi Dirichlet serilerine gerek duymaktadır. Seri, Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet'ye adanmıştır.

ÖrneklerDüzenle

En ünlü Dirichlet serisi

 

Riemann zeta işlevidir. Bir diğeri

 

biçiminde ifade edilen seridir. Burada μ(n) Möbius işlevini belirtmektedir. Bunlar ve aşağıda sıralanan serilerin büyük bir bölümü bilinen serilere Möbius evirtimi ve Dirichlet katlaması uygulanarak elde edilebilmektedir. Örneğin,   bir Dirichlet karakteri olmak koşuluyla

 

ifadesine ulaşılır. Burada   bir Dirichlet L-işlevini göstermektedir.

Diğer özdeşlikler ise şunlardır:

φ(n) totient olmak koşuluyla

 

ve

 
 

Burada σa(n) bölen işlevi göstermektedir. Bu işlevi içeren diğer özdeşlikler

 
 

olarak yazılabilir.

Zeta işlevinin logaritması

 

biçiminde tanımlanmaktadır. Bu ifade Re(s) > 1 için geçerlidir.   von Mangoldt işlevini göstermektedir. Buradan logaritmik türev

 

olarak hesaplanır.

Liouville işlevi ( ) kullanılarak

 

ifadesine ulaşılır.

Ramanujan toplamı da benzer bir örnek sunmaktadır.

 

Dirichlet serisinin analitik özellikleri: Yakınsaklık yatay ekseniDüzenle

Karmaşık sayılar kümesinde tanımlı {an}nN işlevi için

 

ifadesi karmaşık değişken s'nin bir işlevi olarak tanımlanabilmektedir.

{an}nN bir sınırlı seriyse buna karşılık gelen f Dirichlet serisi s'nin yarı açık düzleminde mutlak yakınsar (Re(s) > 1 olmak koşuluyla). Genel olarak, an = O(nk) eşitliği sağlanıyorsa seri Re(s) > k + 1 yarı düzleminde mutlak yakınsar.

an + an + 1 + ... + an + k toplamlar kümesi n'de sınırlı ve k ≥ 0 ise yukarıdaki sonsuz seri Re(s) > 0 koşulunu sağlayacak biçimde yakınsar.

Her iki durumda da f, yarı açık düzlemde tanımlı bir analitik işlevdir.

Bir Dirichlet serisinin yakınsaklık yatay ekseni karmaşık düzlemdeki dik doğrunun gerçel ekseni kestiği nokta olarak tanımlanmaktadır. Böylece, bu noktanın sağında kalan bölge yakınsaklığı, solunda kalan bölge ıraksaklığı simgeler. Bu, üs serisindeki yakınsaklık yarıçapına benzer bir kavramdır.

TürevleriDüzenle

 

eşitliği sağlanıyorsa

 

ifadesi geçerlidir. Bir ƒ(n) tümüyle çarpımsal işlevi tanımlanabiliyor ve seri Re(s) > σ0 için yakınsıyorsa

 

ifadesi Re(s) > σ0 için yakınsar. Burada   von Mangoldt işlevini göstermektedir.

ÇarpımlarıDüzenle

 

ve

 

olduğu varsayılsın.

F(s) ve G(s), s > a ve s > b için mutlak yakınsak ise

 

ifadesine ulaşılır.

a = b ve ƒ(n) = g(n) eşitlikleri sağlanıyorsa

 

sonucu elde edilir.

İntegral dönüşümleriDüzenle

Dirichlet serisinin Mellin dönüşümü Perron formülüyle hesaplanabilmektedir.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle