Difüzyon basıncı

Sıcaklık sabit kaldıkça bir gazın basıncı, konsantrasyonu ile yani o gazın birim hacimdeki molekül sayısı ile doğru orantılıdır. Öyleyse karışık gazlardan oluşan bir sistemde gaz moleküllerinin difüzyonu her gazın kısmi basıncına bağlıdır ki buna difüzyon basıncı denir. İki bölge arasındaki difüzyon basıncı farkı her ne kadar büyükse difüzyon o kadar süratlidir.