Devran

Devran, Türk tasavvufunda sufilerin dönerek zikir yapmalarına verilen isim.[1] Ayrıca Hadra olarak da bilinir. Kabe etrafında tavafı ve kainatın dönmesini andırmaktadır.

Türkiye'de ve Osmanlı'nın tesirinde kalmış Balkan ülkelerinde Kadiri, Rifai, Mevlevi, Suhreverdi, Çişti ve Halveti tarikatları başta olmak üzere, çoğu tarikatta uygulanan bir esas haline gelmiştir.[1] Nakşibendiliğin Hakkani kolunda da teberrüken yapılmaktadır.

KaynakçaDüzenle