Derece (birim)

açı birimi; π / 180 radyan

Derece, bir çemberin 360'ta birine karşılık gelen açı birimidir. Derecenin askatları dakika ve saniyedir. Derecenin kısaltması 0, dakikanın kısaltması (')ve saniyenin kısaltması da (' ') dır.

Bir derece (kırmızı ile gösterilen) ve
seksen dokuz derece (mavi ile gösterilen)