Denge sabiti

Kimyasal tepkimelerde giren ve ürünün derişimlerinin sabit olması durumuna kimyasal denge olarak adlandırılmaktadır.

Bu durumda, ileri ve geri tepkime hızları birbirine eşit durumdadır.

aA(g)+ bB(g)→cC(g) + dD(g)

tepkimesinin hız bağıntısı;

R=Kileri × [A]a[B]b = kgeri ×[C]a [D]b biçiminde yazılır.

Bu tepkimenin derişimler türünden denge sabitini

kileri

Kc=————— ile bulabilriz

kgeri

ürünler/girenler =Kc