Demirtaşpaşa Camii

Timurtaşpaşa Camii[1] (Takkeciler veya Takvâcılar Camii de denir), Kütahya'da cami. Küçük Bedesten yakınında yer almaktadır.

Takkeciler Camii
Harita
Temel bilgiler
KonumKütahya, Türkiye
Koordinatlar39°25′11″K 29°58′34″D / 39.41972°K 29.97611°D / 39.41972; 29.97611
İnançİslam
Mimari
Tamamlanma1389
Özellikler
Minare sayısı1

Sarı Timurtaş Paşa tarafından Kütahya muhafızlığı sırasında 1389'da yaptırılmıştır. 1672 senesinde Kütahya'yı ziyaret etmiş olan Evliya Çelebi, caminin cemaatinin çok olup müezzin mahfili altında bezenmiş iki ağaç sütunun dillerle tarif olunmayacak derecede güzel olduğunu yazar.

1761 senesinde Anadolu Eyaleti valisi Silahdar Mehmed Paşa camiyi tamir ettirmiş, bir minare ile abdest musluklarını yaptırmış ve vakfını da arttırmıştır.[2] Silahdar Mehmed Paşa, caminin vakfiyesini Aralık 1764'te tertip ettirmiş ve vakfına müderrislerden Kütahya'da Muhyi zade ailesinin ceddi olan Abdurrahman Muhiddin Efendi'yi kaymakam ve nazır yapmıştır. Cami, 1834 ve 1836 yıllarında Kütahya valisi Dilaver Paşa tarafından tamir ettirildi. Buna, son cemaat yeri olarak nitelendirilen bir dehlizle başlandı. Bu dehlizin üstü ahşap bir tavanla kapandı. Cami daha sonra 1839 senesinde Kütahya müaccelât nazırı Sâlih Efendi'nin marifetiyle yeniden denecek tarzda tamir edilmiştir.[3][4] Merkezi sahanlık, 9 m'lik kasnağında dört pencere olan bir kubbeyle örtülüdür. Caminin bugünkü girişi ve avlu kapısı ilk binadan, kapı kanatları 16. yüzyıldan kalmadır. Avlu kapısının etrafı basit istalaktitli ve yapraklı, kemer taşları kabartmalıdır.

Galeri değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Kütahya Lala Hüseyin Paşa vakfiyesi
  2. ^ Vechi tahriri hurur oldurki Medinei Kütahyada vaki merhum ve mağfurünleh Demirtaş Paşa tâberserah vakfı şerifinden Medinei Mezburede kuyumcular sukınde kâin mihrap duvarı önünde bir tarafı Seyyidi Yahya Efendi dükkânı ile mahdut ve tahminen tulen otuz zira arsai haliyenin canibi vakfı şerife kat'a faidesi olmayıp olveçhile icarı lâzım ve vakfı şerife ziyade mefaati olmak sebebiyle arsai mezburenin üzerine müceddeden on bap dükkân bina ve ihdas etmek hâlâ Anadolu Valisi veziri Âsaf Nazir Müşiri İskender tedbir ebülhayratı velhasenat...silâhtar Mehmed Paşa hazretlerine canibi vakıftan kaymakamı tevliyetim hasebile.....1178 safer (Temmuz 1764)
  3. ^ Takvimi Vekayi (numara: 179)
  4. ^ Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 144