Deltoid (geometri)

Öklid geometrisinde deltoid, tabanları çakışık iki ikizkenar üçgenin oluşturduğu dörtgendir.

Deltoid şekli.

ÖzellikleriDüzenle

Eğer bir dörtgen aşağıdaki özellikleri taşıyorsa deltoiddir.

  • İki çift birbirine eş kenar vardır.
  • Köşegenler dik kesişir.
  • Köşegenlerden biri simetri eksenidir. (ve deltoidi iki eş üçgene ayırır)
  • Köşegenlerden biri açıortaydır.

AlanDüzenle

Köşegenleri dik kesişen tüm dörtgenlerde olduğu gibi deltoidin de alanı köşegen uzunlukları çarpımının yarısı olarak bulunur.