İkizkenar üçgen


İki kenarı birbirine eşit olan çokgenlerdir. İç açıları toplamı 180°'dir.

İkizkenar üçgen

ÖzellikleriDeğiştir

  • İkizkenar üçgende ikizkenarlara ait yükseklikler, açıortaylar, kenarortaylar ve kenar orta dikmeler eşittir.
  • İkizkenar üçgende üçüncü kenar üzerindeki herhangi bir noktadan ikizkenarlara inilen dikmelerin toplam uzunluğu , eş kenarlara köşelerden inilen yüksekliklerin uzunluğuna eşittir.
  • İkizkenar üçgende üçüncü kenar üzerindeki herhangi bir noktadan ikizkenarlara çizilen paralellerin toplam uzunluğu ikizkenarların uzunluğuna eşittir.
  • Üçüncü kenara ait yükseklik; açıortay, kenarortay ve kenar orta dikmedir.
  • İkizkenar üçgenlerde tepe açısının açıortayı aynı zamanda kenarortay ve yüksekliktir.

İkizkenar üçgende kosinüs teoremiDeğiştir

Bir ikizkenar üçgende   ve iki eşit kenar arasındaki açı   olduğu durumda   olan kosinüs teoremi aşağıdaki şekli alır: