Deloitte

Londra merkezli şirket

Deloitte, 150' den fazla ülkede, 700 ofiste, çalışmakta olan 312,000 personeli ile dünyanın en büyük muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunan uluslararası firmalarından birisidir. PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG ile birlikte Büyük Dörtlü (Big Four) firmasından biri olarak kabul ediliyor. Deloitte ününü; kullandığı ileri teknolojiyi nitelikli ve deneyimli uzmanlar ile bütünleştirerek dünyanın pek çok yerinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren binlerce kuruluşa sunduğu yüksek kaliteli hizmetlere borçludur. Müşteri portföyünde, hasılatı veya varlıkları 1 Milyar Dolar'ın üzerinde olan 740 firma bulunmaktadır. Lider durumda hizmet sunduğu sektörler arasında bankacılık, sigortacılık, tüketim maddeleri üretimi ve pazarlaması yer almaktadır.

Deloitte Touche Tohmatsu
SloganBecoming the standard of excellence
EndüstriProfesyonel Hizmetler
KuruluşLondra, Birleşik Krallık (1845)
KurucuWilliam Welch Deloitte Bunu Vikiveri'de düzenleyin
Genel merkeziGlobal Merkez New York
Türkiye Merkez İstanbul
ÜrünAudit
Tax
Consulting
Financial Advisory
Gelirartış$47.6 billion USD (2020)
Çalışan sayısı330,000 (2020)
Web sitesiDeloitte. Global www.deloitte.com
Deloitte. Turkey www.deloitte.com.tr

Deloitte Türkiye

değiştir

Türkiye'de 1986 yılında çalışmalarına başlayan Deloitte, bugün İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve Ankara'da konularına göre faaliyet gösteren aşağıdaki üç şirket yaklaşık 900 kişilik kadrosuyla profesyonel hizmetler sunmaktadır:

  • Deloitte Danışmanlık A.Ş.
  • DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
  • DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Bu şirketler Denetim ve Muhasebe, Finansal Danışmanlık, Vergi Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı ve Kurumsal Risk alanlarında hizmet vermektedir.

Geniş bir müşteri portföyüne sahip olan şirketler, Koç ve Sabancı gibi, ülkenin büyük topluluklarının yanı sıra, Lafarge, Dupont ve Procter & Gamble gibi çokuluslu şirketlere, Erdemir ve Tüpraş gibi büyük sanayi kuruluşlarına ve Türkiye İş Bankası, Halk Bankası, Ziraat Bankası'nın da aralarında bulunduğu üst düzey finans kuruluşlarına hizmet sunmaktadır.

Deloitte aralarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEAŞ/TEDAŞ, Sağlık Bakanlığı ve Sabancı Üniversitesi'nin de yer aldığı kamu ve özel sektör kuruluşları ile beraberce yürüttüğü sektörel yeniden yapılanma ve düzenleme, süreç tasarımı, organizasyonel tasarım ile bilgi sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi bileşenlerini içeren çalışmaları ile Türkiye'de kurumsal gelişim projelerine imza atan ilk firma olmuştur.

Tarihçe

değiştir

Zaman tünelinde yolculuk; Deloitte tarihçesinden seçilmiş anlar

William Welch Deloitte’un Londra’da Basinghall Sokağındaki İflas Mahkemesi binasının karşısında kendi muhasebe bürosunu açmasından bugüne 150 yıldan fazla zaman geçmiştir. Deloitte’un kuruluşundan bugüne uzanan tarihçesi:

1833 William Welch Deloitte, 15 yaşında Londra İflas Mahkemesi Başkan Vekiline asistanlık yapmaya başlar. Bu, o dönemde hızla gelişmekte olan kamu muhasebesi alanına ilgisi olan genç için ideal bir çıraklık dönemidir.

1845 Deloitte Londra’da Basinghall Sokağındaki İflas Mahkemesi binasının karşısında kendi muhasebe bürosunu açar.

1849 Great Western Railway‘in hesaplarıyla ilgili çalışmalarından sonra William W. Deloitte bağımsız denetçi olarak atanan ilk insan olur. Deloitte ününü demiryolu sektöründe yaptığı çalışmalar aracılığı ile duyurur. 1850-1860 yılları arasında, demiryolu şirketlerinin hesaplarını tutmak için, daha sonra yatırımcıları sermayelerini yanlış kullanmaktan korumak amacı ile sektörel bir standart olarak kabul edilecek olan bir sistem geliştirir. Buna ek olarak, İngiltere ve dünyanın çeşitli yerlerindeki büyük oteller tarafından kullanılan otellere yönelik bir hesap tutma sistemi daha geliştirir.

1854 Dünyadaki ilk organize muhasebeciler birliği olan Edinburg’daki Muhasebeciler Cemiyeti’ne Kraliyet Beratı verilir. Cemiyetin kurucuları arasında bulunan Alexander Thomas Niven, 29 yıl sonra Edinburg’da muhasebeci olacak ve mesleğini Londra’da sürdürecek olan George A. Touche’un vasisidir.

1857 Deloitte, sermayesine 800₤ katkıda bulunan Thomas Greenwood’u ortaklığa kabul eder. İlk ortağını kabul etmesiyle birlikte firmanın ismi Deloitte & Greenwood olur.

1867 Demiryolu Şirketleri Kanunu denetçilerin görev ve sorumluluklarını tanımlar. Deloitte’un benzer hesapların dizaynı ve gelişiminde büyük katkıları olduğuna inanılan, modern anlamda ilk nizami hesap olarak görülen, resmi demiryolu hesapları nizamnamesi 1868’de kabul edilir.

1869 Ortaklığa 24 yaşında kabul edilen John George Griffths’in 1902’deki emekliliğine kadar firmanın gelişiminde büyük etkisi olmuştur. Bu zaman zarfında firma Deloitte, Dever, Griffiths & Co. olarak biliniyordu.

1880 Kurucuları arasında W.W. Deloitte, Henry Dever ve John Griffits’in de bulunduğu İngiltere ve Galler Yeminli Mali Müşavirler Cemiyetleri Kraliyet beratı ile birleştirilerek tek bir kurum haline gelir. Phillip S. Ross Kuzey Amerika’nın ilk muhasebeciler cemiyetini kurar.

1880 İlk denizaşırı Deloitte ofisi New York’ta açılır. New York şubesini sırasıyla Cincinnati (1905), Chicago ve Montreal (1912), Boston (1930) ve Los Angeles’ta (1945) açılan şubeler takip eder.

1893 George Washington’dan beri ilk defa ciddi olarak federal muhasebe uygulamalarını revize etmekte olan A.B.D Kongresi için Washington D.C.’de çalışmakta olan Charles Waldo ve Elijah Watt Sells tanışırlar ve iki yıl sonra New York’ta ortak bir şirket –Haskins & Sells’i- kurarlar.

1897 William Welch Deloitte emekli olur.

1898 George Touche Londra’da kendi şirketini kurar.

1900 George Touche ve John Ballantine Niven New York’ta Touche, Niven & Co.’yu kurarlar. O tarihte A.B.D’deki yeminli mali müşavir sayısı 500’den azdır. Deloitte’un çalışanlarının sayısı 80’e ulaşır. O yılki ücretlerin toplamı ₤41,193’tür.

1901 Haskins & Sells ilk bölgesel ofisini Chicago’da ve ilk denizaşırı bürosunu da Londra’da açar.

1902 İlk defa bir “bayan yazıcı” Deloitte’un Londra ofisinde işe başlar.

1905 Deloitte, Dever, Griffiths & Co. Deloitte, Plender, Griffiths & Company olur. Finans dünyasını sarsan ve sigorta şirketlerinin muhasebe uygulamalarının kapsamlı revizyonlara tabi tutulmasına neden olan Hughes sigorta araştırması sırasında Deloitte’un New York ofisi ilk defa Haskins & Sells ile işbirliği yapar.

1911 Kanada’da George A. Touche & Co. kurulur.

1917 George Touche’a V. George tarafından şövalyelik unvanı verilir. Üç yıl sonra da İngiltere’de baronet payesini alır.

1925 İngiltere ve A.B.D’deki seleflerimiz çeşitli ülkelerde Deloitte, Plender, Haskins & Sells adı altında bağlı ortaklıklar kurarlar.

1933 Haslkins & Sells’in Yönetici Ortağı Arthur Hazleton Carter’ın kongrede verdiği ifade, Menkul Kıymetler ve Takas Komisyonu’nun (SEC) kuruluş çalışmalarını hızlandırmış ve halka açık şirketlerin finansal beyanlarının serbest denetçiler tarafından denetlenmesi zorunluluğunun getirilmesinde etkili olmuştur.

1947 George Bailey & Co. kuruldu. Şirket Allen R. Smart & Co. ve Touche, Niven & Co. ile birleşerek Touche, Niven, Bailey & Smart oldu. Highland Park, Illinois’de gerçekleşen ilk ortaklar toplantısına 33 ortak katıldı. İlk yılki net hizmet geliri $3.6 milyon tutarında idi.

1952 Japonya’da Nobuzo Tohmatsu serbest mali müşavir oldu ve yabancı kökenli bir muhasebe firmasının ortağı oldu.

1960 Touche, Niven, Bailey & Smart George Touche & Co. (İngiltere) ve Ross, Toche & Co. (Kanada) ile birleşerek Touche, Ross, Bailey & Smart oldu.

1965 Sanyo Special Steel Company’nin hileli iflası Japonya'daki Serbest Mali Müşavirlik yasasında değişikliklere ve ABD’de ve diğer ülkelerdekilere benzer muhasebe ortaklıkları kurulmasına neden oldu.

1968 Tohmatsu, Aawoki & Co. (daha sonra Tohmatsu & Co.) Kurucu Ortağı Iwao Tomita’nın liderliğinde 10 ortaklı bir şirket olarak Tokyo’da ve dört daha küçük kentte faaliyetlerine başlar. 1989’a gelindiğinde şirketin sadece Tokyo ofisinde 800 kişi çalışmakta, Japonya’da bir dizi şubesi bulunmakta ve Japon uzmanlar dünyanın çeşitli yerlerindeki Touche & Ross ofislerinde görev yapmaktadırlar.

1969 10 yıl boyunca A.B.D’deki 50 farklı firma ile gerçekleşen birleşmeler ve 55 ülkede ulusal firmalar ile kurulan resmi ortaklıklar sonucunda şirket Touche, Ross & Co. adını alır.

1972 Toche Ross’un yönetim kurulu başkanı Robert Trueblood daha sonra Finansal Muhasebe Standartları Kurulu’nun (FASB) temelini oluşturacak olan bir komite kurar.

1974 Tomita-san ailesi ile birlikte A.B.D, Latin Amerika ve Avrupa seyahatleri süresince oturacağı Los Angeles’a taşınır.

1975 Tohmatsu, Awoki & Co. resmi bir anlaşma imzalayarak Toche Ross Uluslararası’na dahil olur.

1978 Deloitte, Haskins & Sells ismi kullanılmaya başlanır.

1985 Yönetim Kurulu Başkanı Programı (şimdi Global Stratejik Müşteri Programı) geliştirildi.

1986 Deloitte Türkiye kuruldu.

1990 Deloitte & Touche‘u yaratan birleşme gerçekleşti.

1993 Uluslararası firma Deloitte Touche Tohmatsu adını aldı.

1996 Deloitte & Touche Doğu Avrupa iki organizasyona bölündü – Deloitte & Touche Orta Avrupa ve Deloitte & Touche CIS.

1997 Deloitte & Touche Orta Amerika kuruldu.

2000 Deloitte Touche Tohmatsu ticari operasyonlarda uluslararası ortak değerler oluşturarak sorumluluk sahibi global vatandaşlık anlayışını yerleştirmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Global Anlaşması’nın kurucu üyelerinden birisi oldu.

2002 Deloitte Touche Tohmatsu’nun global geliri $12,5 milyara ulaştı.

2003 Deloitte Danışmanlık ve Deloitte Touche Tohmatsu’nun ayrılmaması yönünde verilen karar firmanın geniş ve çoklu disipline dayanan kapasitesini korumasını sağladı.

2003 1 Haziran’da William J. Parrett Deloitte Touche Tohmatsu'nun yönetim kurulu başkanı seçildi. Parrett firmaya 1967’de katılmış ve 1977’de ortak olmuştur.

2003 1 Ekim’de, on yıldır sürekli olarak gelişmeye devam eden Deloitte Touche Tohmatsu, üye firmaları ile beraber toplam $15.1 milyar gelire ulaştı. Buna ek olarak, global organizasyon firmanın ismini “Deloitte” olarak değiştiğini açıkladı. Bu değişiklik ile çeşitli ulusal ve uluslararası piyasalarda Deloitte Touche Tohmatsu ve Deloitte & Touche olarak bilinen firmalar, resmi yerel isimlerini muhafaza etseler bile artık Deloitte olarak anılacaklar.

Hizmetler

değiştir
  • Denetim ve Muhasebe Hizmetleri
  • Dış Kaynak Kullanımı - Outsourcing - Hizmetleri
  • Kurumsal Finansman
  • Kurumsal Hizmetler
  • Kurumsal Risk Hizmetleri
  • Vergi ve Mali Mevzuat Hizmetleri
  • Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Ratings from interest groups

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir