Dayı

anne'nin erkek kardeşi

Dayı, annenin erkek kardeşi. Anneden yaşça küçük veya büyük olabilir. Bir kişi herhangi bir dayısının yeğenidir. Dayı sözcüğü, aynı zamanda, bazı yörelerde bir kimsenin akrabalık bağı olmayan, kendisinden yaşça oldukça büyük erkeklere hitap ederken kullandığı bir hitap ve saygı sözüdür.

Etimoloji değiştir

ÖzTürkçe bir sözcüktür.[1] Sözcüğün eski Türkçedeki aslı "tay/tayı"dır ve bu sözcük dadı veya sütnine anlamındaki "taya" ve teyze anlamındaki "tayıza" sözcükleriyle akrabadır.[2]

Bazı dillerde dayı ve amca (ve hatta enişte) sözcükleri tek bir kavramla karşılanmıştır ve gerektiğinde bu akrabanın anne tarafından mı yoksa baba tarafından mı olduğu ayrıca belirtilir.[3] Örneğin İngilizcedeki uncle sözcüğü hem dayı hem amca hem de enişte anlamında kullanılır.[3]

Kaynakça değiştir

  1. ^ "dayı." Kişi adları sözlüğü. Türk Dil Kurumu. Erişim: 6 Ekim 2012
  2. ^ XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü, TDK Yayınları, Cilt I, sf 1030, Ankara, 1995
  3. ^ a b "uncle." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.