Teyze

annenin kız kardeşi

Teyze, annenin kız kardeşi. Anneden yaşça küçük veya büyük olabilir. Bir kişi herhangi bir teyzesinin yeğenidir. Teyze sözcüğü bazı yörelerde bir kimsenin akrabalık bağı olmayan, kendisinden yaşça oldukça büyük kadınlara hitap ederken kullandığı bir hitap ve saygı sözüdür.

Etimoloji

değiştir

ÖzTürkçe bir sözcüktür.[1] Eski Türkçedeki aslı "tayıza" dır. "Tay/tayı" (dayı) sözcüğünden -eze (kız kardeş) ekiyle türetilmiştir.[2]

Bazı dillerde teyze ve hala (ve hatta yenge) sözcükleri tek bir kavramla karşılanmıştır ve gerektiğinde bu akrabanın anne tarafından mı yoksa baba tarafından mı olduğu ayrıca belirtilir.[3] Örneğin İngilizcede bu anlamda aunt sözcüğü kullanılır.[3]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "teyze." Kişi adları sözlüğü. Türk Dil Kurumu. Erişim: 6 Ekim 2012
  2. ^ XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü, TDK Yayınları, Cilt I, sf 1030, Ankara, 1995
  3. ^ a b "aunt." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.