Davulcu, akortlanabilen vurgulu bir enstrüman olan davulu (bateri) çalan kişiye verilen ad.

Fransa'da sokak performansı sergileyen bir davulcu
Emanuel Harrold

Önceleri sadece orkestranın ritim kurgusunu düzenlerlerken; gelişen modern davulculuk teknikleriyle grupların ayrılmaz parçaları haline gelmişlerdir. Ve Ayrıca grupta bas gitar ile uyumu en iyi olan elemandır ve şarkının hızının ölçüsünü o beliler (bir kısmını).