Darende Steli

Darende Steli, Malatya ilinde günümüz Darende ilçesinin 2 km batısındaki eski Darende mevkiinde bulunur. Luvice yazılmış bazalt stel 79 x 30 x 20 cm boyutlarındadır. Söylentilere göre 1920’lerde bir cami duvarında bulunmuş ve o sıralarda Sivas Müzesi olarak kullanılan Gök Medrese’ye taşınmıştır. Orijinal yeri bilinmemektedir.

Stel bir yüzündeki 6 satırlık bir Luvice yazıt ve diğer üç yüzündeki rölyeflerle çepeçevre işlenmiştir. Bir yüzündeki rölyefte sağa dönük bir erkek figürü bir aslan üzerinde içki akıtırken gösterilmektedir. Yazıtta bu kişi kendisini Malatya[1] hükümdarı II. Arnuwanti olarak tanıtır ve soyunu Gürün ve Kötükale yazıtlarındaki Runtiya’nın kardeşi olan Kral I. Arnuwanti’nin torunu, II. PUGNUS-mili’nin oğlu diyerek belirtir. Yazıt, kentin kurulması nedeniyle tanrılara bir adaktır. Soyağacı tarihlemesine göre stelin Kuzi-Teşup’tan sonraki 4. kuşak yani MÖ 11.yy.’ın başlarına ait olduğu tahmin edilmektedir ancak daha sonraki bir tarihe ait olduğu yönünde de görüşler vardır. Stel, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndedir.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Malatya'nın Tarihçesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Erişim tarihi: 22 Mart 2020.
  2. ^ Bilgin, Tayfun. "Anadolu Yazıtları - Darende Steli". Anadolu Yazıtları. Erişim tarihi: 22 Mart 2020.