Gürün Yazıtları

Gürün Yazıtları, Sivas ilinin antik çağdaki adı Tegarama olan Gürün ilçesinin batısında bulunan Şuğul vadisi boğazında yer alır. Granit kayalıklar üzerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıtlar ilk olarak 1879 yılında Sir Charles Wilson[1] tarafından fark edilmiştir. Birbirinden ayrı iki yazıt vardır. Daha yukarıdaki büyük olan yazıt altı satır, aşağıdaki ise dört satırdır ve aynı metnin kopyalarıdır. Her ikisi de biraz yıpranmış olsa da büyük olan daha iyi korunmuştur ve Malatya Kralı[2] Runtiya tarafından kurulan bir yerleşkeye ait kayıttır. Runtiya kendisini Kargamış kahramanı Kuzi-Teshub’un torunu ve PUGNUS-mili’nin oğlu olarak tanıtır. Kral Runtiya’nın ismi Kötükale yazıtından da bilinmektedir. Anıtın tarihi Kuzi-Teshup’a dayandırılırsa MÖ 12. yy.’a, yazı biçimine bakılırsa daha geç bir döneme, yani MÖ 11. veya 10. yy.’a ait olduğu tahmin edilmektedir.[3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Charles Wlliam Wilson, Wikipedia.
  2. ^ Malatya Tarihçesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Erişim tarihi: 22 Mart 2020.
  3. ^ Bilgin, Tayfun. "Anadolu Yazıtları - Gürün Yazıtı". Anadolu Yazıtları. Erişim tarihi: 22 Mart 2020.